महामंडळे, मंडळे व प्राधिकरणाच्या रिक्त पदांवर नियुक्त्या जाहीर

मुंबई - राज्य शासनाने विविध विकास महामंडळे, मंडळे व प्राधिकरणाच्या रिक्त असलेल्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती पदांवरच्या एकूण 21 नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. जाहीर केलेल्या नियुक्त्यांमध्ये 10 महामंडळे, 6 मंडळे, 2 प्राधिकरण व एका आयोगातील पदाचा समावेश आहे.

1) हाजी अरफात शेख 
अध्यक्ष - महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग

2) जगन्नाथ मोतीराम अभ्यंकर
उपाध्यक्ष - महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग

3) बाळासाहेब ज्ञानदेव पाटील
सभापती - कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ

4) हाजी एस. हैदर आझम
अध्यक्ष - मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ

5) सदाशिव दादासाहेब खाडे
अध्यक्ष - पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण

6) नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील
अध्यक्ष - अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ

7) संजय उर्फ संजोय मारुतीराव पवार
उपाध्यक्ष - अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ

8) आशिष जयस्वाल
अध्यक्ष - महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ

9) प्रकाश नकुल पाटील
अध्यक्ष - महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ

10) नितिन संपतराव बानगुडे-पाटील
उपाध्यक्ष - महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ

11) जगदिश भगवान धोडी
उपाध्यक्ष - कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ

12) उदय सामंत
अध्यक्ष - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण

13) ज्योती दिपक ठाकरे
अध्यक्ष - महिला आर्थिक विकास महामंडळ

14) विनोद घोसाळकर
सभापती - मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ

15) विजय नाहटा
सभापती - मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ

16) रघुनाथ बबनराव कुचिक
अध्यक्ष - महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळ

17) मधु चव्हाण
अध्यक्ष - मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ

18) संदिप जोशी
अध्यक्ष - महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ

19) प्रशांत ठाकूर
अध्यक्ष - शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ

20) मो. तारिक कुरैशी
अध्यक्ष - नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ

21)  राजा उर्फ सुधाकर तुकाराम सरवदे
अध्यक्ष - महात्मा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ