मुंबई शहर जिल्हयात आज एकोणपन्नास नामनिर्देशन दाखल


मुंबई दि. 3 - मुंबई शहर जिल्हयांतर्गत असलेल्या 10 विधानसभा मतदारसंघापैकी आज एकुण 10 मतदारसंघातून 31 उमेदवारांची 49 नामनिर्देशन दाखल झाले आहेत. त्याचा तपशील पुढील प्रमाणे :-

178- धारावी विधानसभा मतदारसंघ – 4 उमेदवार, 6 अर्ज
1. विकास मारोती रोकडे अपक्ष

2. गणेश बाजीराव कदम अखिल भारतीय हिंदू महासभा

3. वर्षा एकनाथ गायकवाड भा.रा.काँग्रेस (एकुण 3 अर्ज दाखल)

4. बबीता शिंदे अपक्ष

179- सायन कोळीवाडा विधानसभा मतदारसंघ – 2 उमेदवार 4 अर्ज
1. कॅप्टन आर. तमिल सेल्वम भाजपा (एकुण 3अर्ज दाखल केले)

2. अमिरुद्दीन अलकमर निजामुद्दीन वंचित बहुजन आघाडी

180- वडाळा विधानसभा मतदारसंघ – 3 उमेदवार, 3 अर्ज
1. प्रविण गारगे अपक्ष

2. यशवंत वाघमारे प्रबुध्द भारत प्रजासत्ताक

3. लक्ष्मण पवार वंचित बहुजन आघाडी

181-माहिम विधानसभा मतदारसंघ – 4 उमेदवार, 4 अर्ज
1. यशवंत देशपांडे (संदिप देशपांडे) मनसे

2. सदा सरवणकर शिवसेना

3. प्रदीप नाईक भा.रा.काँग्रेस

4. मोहनीश रविंद्र राऊळ अपक्ष

182- वरळी विधानसभा मतदारसंघ – 2 उमेदवार 5 अर्ज
1. आदित्य उद्धव ठाकरे शिवसेना (एकुण 4 अर्ज दाखल)

2. सचिन खरात अपक्ष

183- शिवडी विधानसभा मतदारसंघ – 1 उमेदवार 4 अर्ज
1. अजय विनायक चौधरी शिवसेना (एकुण 4 अर्ज दाखल )

184-भायखळा विधानसभा मतदारसंघ – 3 उमेदवार, 6 अर्ज,
1. यामिनी यशवंत जाधव शिवसेना (एकुण 4 अर्ज दाखल)

2. वरिस पठाण एमआयएम

3. गीता गवळी अखिल भारतीय सेना

185- मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघ – 6 उमेदवार 7 अर्ज
1. हिरा नवाजी देवासी भा.रा.काँग्रेस

2. विशाल सोपान गुरव बसपा

3. सय्यद मोहम्मद अर्शद ऐ.पी.पी.

4. अभय सुरेश कठाळे नॅशनल युथ पार्टी

5. राजेश जोतीराम शिंदे अपक्ष

6. मंगलप्रभात लोढा भाजपा ( आज 2 अर्ज दाखल)

186- मुंबादेवी विधानसभा मतदारसंघ – 4 उमेदवार, 8 अर्ज
1. अमिन पटेल भा.रा.काँग्रेस (एकुण 5 अर्ज दाखल)

2. पांडूरंग सपकाळ शिवसेना

3. अब्बास छत्रीवाला अपक्ष

4. नजीब सय्यद सरदार वल्लभाई पटेल पार्टी

187- कुलाबा विधानसभा मतदारसंघ – 2 उमेदवार, 2 अर्ज
1. राजेंद्र दौलत सुर्यवंशी ऐ.पी.पी.

2. संतोष चव्हाण अपक्ष